ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Universal Design.
ผลการค้นหา เลขเรียก
"สุริยะ อัมพันศิริรัตน์" จากบ้าน UD ถึงโรงเรียนพอดี พอดี ต้า..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
Universal design : อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
Universal Design = แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
   ไตรรัตน์ จารุทัศน์.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
Universal design handbook
    / 2011
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA2545.A1
U64 2011 
การถอดบทเรียนพัฒนาการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่สาธารณ..
   ภวินท์ สิริสาลี.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
ข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน = Design re..
    / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

   Fulltext FULLTEXT [https://www.tuda.or.th/wp-cont..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
NA2545
ข282 2561 
ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน = Buildings a..
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

   Fulltext FULLTEXT [https://download.asa.or.th/03m..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
E-Book
NA2545
.ส46 2557 
แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลม..
   ธีรวุฒิ บุณยศักดิ์เสรี.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
แนวทางการปรับปรุงและจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบปร..
   ช่อเพชร พานระลึก.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
มธ.เปิดตัวศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ปรับบ้านให้อยู่สบ..
   Fulltext ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน.pdf (Fulltext) [http://library.ap.tu.ac.th//_f..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
เมือง UD...อาคารใจดี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนในสังคม
    / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
NA2545
ส716 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.