ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Chinese Singapore.
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง Singapore shophouses : conserving a landscape tradition / Victor Savage.
 ผู้แต่ง Savage, Victor.
 เลขเรียก บทความ.
 หมายเหตุ Page 5-22.
 หัวเรื่อง Shophouses.
 หัวเรื่อง Architecture, Domestic--Singapore.
 หัวเรื่อง Chinese--Singapore.
 ดรรชนี เป็นดรรชนีวารสารของ SPAFA Journal [(Periodicals Volume 11 Number 1(Jan.-Apr.) 2001)]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
Bib 13399129072

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.