ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ผลการค้นหา เลขเรียก
9 มิติการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชาติ
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 180.A1 ส61 
การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทย..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช). / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
Q1800
.ท9ก66 
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 1490 ค54น 2545 
รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 1491 ค54ร 2548 
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการประมวลความรู้จากการวิจัยทา..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 1490.3 ค54ร 2546 
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ โดยคณ..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 1490.1 ค54ร 2545 
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางมนุษยศาสตร์กับการพ..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
Q 1490 ค54ร 2547 
รายงานการสัมมนาเรื่องความต้องการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษ..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), คณะกรรมการสภาแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
S4710.ส57ร 2539 
วันนักประดิษฐ์ 2538
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 1490.ป44 2538 
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การกำหนดแนวทางส่งเสริ..
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). กองนโยบายและแผนการวิจัย. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN7000
.ส63อ 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.