ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สันติรักษ์ ประเสริฐสุข.
ผลการค้นหา เลขเรียก
6 สถาปนิกจากสถาปัตยกรรมภายหลังยุคโมเดิร์น
   สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA6820
ส680 
Body and Architecture = ร่างกายกับสถาปัตยกรรม
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
NA1115
B666 2543 
Intervention in Miyajima
    / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1555.J3 I62 2014 
Sketches of Frank Gehry
   สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. / 2553
   ซีดีประกอบ ที่ สื่อโสตทัศน์(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LS019 LECTURE 
การประเมินอาคารหลังการใช้งานศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้า : กร..
   เพชรชน ภวมัยกุล / 2560
   ซีดีประกอบ,วิทยานิพนธ์ ที่ ซีดีประกอบ(TDS Library),วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [http://ethesisarchive.library...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 2 2560 
การออกแบบที่พักอาศัยคนไร้บ้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
   อรวรา อธิการโกวิทย์. / 2564
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [https://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
E-book
ว สถ.มธ. 36 2564 
การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงเรียนปฐมวัยทางเลือกบนพื้นฐานการสอนแบบ..
   วิภาวี เรืองสิทธิเดชกุล / 2562
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext FULLTEXT [https://digital.library.tu.ac...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 36 2562 
โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาส..
   สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. / 2560
   งานวิจัย ที่ สิ่งพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1521
.ส680 2560 
แนวทางการออกแบบประสบการณ์สำหรับศูนย์การค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโ..
   กรินรัตน์ ศิรินาม. / 2564
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [https://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
E-book
ว สถ.มธ. 40 2564 
แนวทางการออกแบบแผงกันแดดอัตโนมัติในสถาปัตยกรรมโดยการควบคุมแล..
   คณิน ศรีนรดิษฐ์เลิศ. / 2560
   ซีดีประกอบ,วิทยานิพนธ์ ที่ ซีดีประกอบ(TDS Library),วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [http://ethesisarchive.library...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 23 2560 
แนวทางการออกแบบและก่อสร้างผนังรับน้ำหนักที่มีลวดลายเรขาคณิตเ..
   วรรณพล สดากร / 2561
   ซีดีประกอบ,วิทยานิพนธ์ ที่ ซีดีประกอบ(TDS Library),วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [ http://digital.library.tu.ac...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 30 2561 
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมชั่วคราวขนาดเล็กโดยใช้ขวดพลาสติกเห..
   ปณวัฒน์ ชื่นกุล / 2561
   ซีดีประกอบ,วิทยานิพนธ์ ที่ ซีดีประกอบ(TDS Library),วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [ http://digital.library.tu.ac...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 29 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/21 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.