ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
TH1530.2
ย650 2552 
108 คำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2543
   Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VH Collections
TH4813
.ย54 2543 
2 ร้อยพันนิทานจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TH1530.2
ย650 2553 
3 ร้อยพันบริหารจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD3700
ย54 2554 
5 ร้อยพันความงดงามจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209.4.ย54
ห65 2556 
6 ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209.4.ย54
ห25 2557 
60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งสร้างรากฐาน มีบ้านมีสุข
    / 2556
   ซีดีประกอบ,รายงานประจำปี ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),รายงานประจำปี(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HG3300.55.ก8อ64
ห64 2556 
7 ร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4209.4.ย54
จ73 2558 
8 ร้อยพันมุมดลใจจากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ / 2559
   Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VH Collections
PL4209.4
.ย54 2559 
9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209.4.ย54
ห65 2560 
กฎหมายคลายเส้น : สาระของกฎหมายก่อสร้างบางข้อที่น่าสนใจในรูปแ..
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TH2450
.ย65 
การจัดการโครงการ = Project management
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD6900
.ก446 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.