ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มนสิชา เพชรานนท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   มนสิชา เพชรานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
การวิเคราะห์ประชากรและเศรษฐกิจเบื้องต้นในงานวางแผนพัฒนาเชิงพ..
   มนสิชา เพชรานนท์. / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HB850.5
.ม161 2561 
การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา TOD เมืองของแก่น
   มนสิชา เพชรานนท์.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
พื้นที่สาธารณะในเมือง : ชีวิตเมืองขอนแก่น = A search for vit..
   ปรานอม ตันสุขานันท์ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HT1690.T52K5
ป45 2550  
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและความหมายของพื้นที่ในเรือนและชุมชนห..
   มนสิชา เพชรานนท์. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA7435
ม161 2547 
หนังสือเอกสารการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำป..
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
NA9053.น64
ส181 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.