ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พชร สุวัณณทัพพะ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์โครงสร..
   พชร สุวัณณทัพพะ / 2565
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [https://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
E-book
Dissertation 3 2565 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความนิยมเชิงพื้นที่จากข้อมูลภาพถ่..
   พชร สุวัณณทัพพะ / 2561
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [ http://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว สถ.มธ. 22 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.