ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
บ้าน เรือน เมืองสามน้ำ
   กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

NA9053.W38
ก7 2556 
การดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครง..
   ศิฬินภา ศิริสานต์.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
การวางแผนที่อยู่อาศัยเมืองสมุทรสาครโดยการมีส่วนร่วม
   ดุษฎี ทายตะคุ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
เรือนไทยในเมืองสามน้ำ : การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
   กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA7435
ก712 2559 
สหกรณ์เคหสถานผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย
   กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HG2039
ก75 2546 
เหลียวหลัง แลหน้า 20 ปี ที่อยู่อาศัยไทย
   กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.