ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 18 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Housing.
ผลการค้นหา เลขเรียก
Buy it, rent it, profit! : make money as a landlord in any r..
   Chavis, Bryan. / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD1394
.C45 2009 
Design like you give a damn [2] : building change from the g..
    / 2012
   DBTM Collection ที่ DBTM Collection(TDS Library)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
DBTM
NA2543.S6
D47 2012 
High-rise living in asian cities
    / 2011
   หนังสือ,ซีดีประกอบ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),สื่อโสตทัศน์(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD7288
H634 2011 
House form and culture
   Rapoport, Amos. / 1969
   หนังสือ,Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
VH Collections
GN414
.R33 1969 
The housing design handbook : a guide to good practice
   Levitt, David / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA7540
.L48 2010 
Housing estimates and analysis for national housing authorit..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD1375
N74 2539 
Letter from a polar bear จดหมายจากหมีขั้วโลก
    / 2554
   ซีดีประกอบ ที่ สื่อโสตทัศน์(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
L651 2554 MOVIE 
Making housing more affordable : the role of intermediate te..
   Monk, Sarah / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7287.96
M35 2010 
Marketing strategies for subdivision housing projects with u..
   Vichea Tan / 2561
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [ http://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว อส.มธ. 11 2561 
Planning and housing in the rapidly urbanising world
   Jenkins, Paul, 1953- / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HT3610
J460 2007 
Public housing
    / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA7540
P976 2009 
Public sector versus civil society : an approach to affordab..
   Chaweewan Denpaiboon.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/18 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.