ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Jodidio, Philip
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 contemporary architects = 100 zeitgenossischearchitekten..
   Jodidio, Philip. / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA680
.W518 2008 
100 contemporary concrete buildings = 100 ZeitgenossischeBau..
   Jodidio, Philip. / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA4125
.J63 2015 
100 contemporary wood buildings
   Jodidio, Philip, author / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
NA4110
.J629 2015 
Ando : complete works
   Jodidio, Philip / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1559.A5
A4 2007 
Ando : complete works
   Jodidio, Philip. / 2004
   หนังสือลักษณะพิเศษ ที่ หนังสือลักษณะพิเศษ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1559.A5
A4 2004 
Ando : complete works, 1975 - today
   Jodidio, Philip, author. / 2022
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1559.A5
J62 2019 
Architecture now! 5 = Architektur Heute = Architecture d'auj..
   Jodidio, Philip / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA680
.J636 2007 
Architecture Now! Houses 2 = Architektur heute! Hauser =L'ar..
   Jodidio, Philip / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA7120
.J632 2011 
Architecture now! museums = Architektur heute! Museen = L'ar..
   Jodidio, Philip. / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA6690
.J63 2010 
Architecture now! wood 2
   Jodidio, Philip. / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA680
J63 2013 
Architecture now!
   Jodidio, Philip, author / 2015
   หนังสือใหม่ ที่ หนังสือใหม่(TDS Library)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
NA680
.J637 2015 
Architecture Now!
   Jodidio, Philip
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA680
.J63 2002 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/31 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.