ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 84 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักผังเมือง.
ผลการค้นหา เลขเรียก
225 ปีกรุงรัตนโกสินทร์
   สำนักผังเมือง. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS589.ก4
ส65 2552 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ..
    / 2518
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT9256.6
.ก4ผ644 2518 
กฎกระทรวง เรื่องผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ..
   สำนักผังเมือง. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT 9256.6.พ2 ม55 2540 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
    / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HT9256.6.B3
ผ63 2556 
กฎหมายผังเมืองเพื่อประชาชน
    / 2558
   หนังสือ,Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),Prof.Dr.Vimolsiddhi Horayangkura Collections(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
VH Collections
KPT3062
.ร155 2558 
การศึกษาโครงการสะสมที่ดินเพื่อการพัฒนา (Land Bank) บริเวณศูน..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HG2160
ผ656 2544 
ข้อมูลประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองฉะเชิงเทรา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT9256
.ฉ211 
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HT169.ท92ก4
ข54 2547 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดิน..
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HD9402
ก46 2549 
คู่มือการจัดรูปที่ดิน เล่ม 1
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD9402
ผ643 ล.1 
คู่มือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
    / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT165.53.ก4
ค75 2558 
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการปรับปรุง ข้..
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HT9256.6.ก45
ผ63 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/84 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.