ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน.
ผลการค้นหา เลขเรียก
4C House
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน.
   แบบแปลน ที่ Plan(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PLAN 069 
การปรับประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษา โรง..
   ปาณิสรา กุลจิตติไผท. / 2564
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks) [https://digital.library.tu.ac...]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
E-book
ว สถ.มธ. 11 2564 
ข้อมูลและบทวิเคราะห์โครงการออกแบบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานย..
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA7435
.ศ255 2558 
โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาส..
   สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. / 2560
   งานวิจัย ที่ สิ่งพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA1521
.ส680 2560 
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัย ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีการ..
   วิศัลย์ บุญลือ / 2562
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิทยานิพนธ์(TDS Library)

   Fulltext FULLTEXT [https://digital.library.tu.ac...]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ว สถ.มธ. 12 2562 
รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาลักษณะสภาพแวดล้อม..
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. / 2548
   งานวิจัย ที่ สิ่งพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
APTU HT1690
ศ46 2548 
รายงานการวิจัยโครงการเสริมหลักสูตรพิเคราะห์สถาปัตยกรรม : Dig..
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. / 2547
   งานวิจัย ที่ สิ่งพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
APTU NA1522
ศ46 2547 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมบ้าน..
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. / 2554
   งานวิจัย ที่ สิ่งพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
APTU NA7115
ศ46 2554 
อ่านสถาปัตยกรรม = Reading Architecture
   ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),หนังสือใหม่(TDS Library)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
NA1522
ศ255 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.