ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 229 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Landscape architecture
ผลการค้นหา เลขเรียก
Detail in contemporary landscape architecture
   McLeod, Virginia. / 2008
   หนังสือ,ซีดีประกอบ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library),ซีดีประกอบ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
SB4760
M35 2008 
A dictionary of landscape architecture
   Morrow, Baker H., 1946- / 1987
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4690.25
.M670 1987 
Dictionary of landscape architecture and construction
   Christensen, Alan Jay / 2005
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4690.25
.C48 2005 
Digital drawing for landscape architecture : contemporary te..
   Cantrell, Bradley. / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
SB4750.9.D37
C36 2010 
Drawing for landscape architects
   Wilk, Sabrina, author. / 2021
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
SB469.4
W55 2021 
Drawing for landscape architecture : sketch to screen to site
   Hutchison, Edward / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4720.47
.H88 2011 
Drawing for landscape architecture : sketch to screen to site
   Hutchison, Edward / 2019
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
SB4720.47
.H88 2019 
Drawing the ground, landscape urbanism today : the work of P..
    / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4700.P34
D63 2010 
Eco-techture : bioclimatic trends and landscape architecture..
   Oliveira, Ana Rosa de / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NA2542.35
.O45 2000 
Ecological design
   Rottle, Nancy / 2011
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
SB472.45
.R677 2011 
Ecological design handbook : sustainable strategies for arch..
    / 1999
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4720.7
.E36 1999 
Ecology, community and delight : sources of values in landsc..
   Thompson, Ian H., 1955- / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4720
.T48 2000 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [20]   [แสดง 12/229 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.