ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 229 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Landscape architecture
ผลการค้นหา เลขเรียก
Between landscape architecture and land art
   Weilacher, Udo / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4720
.W551B 1999 
The big Asian book of landscape architecture
    / 2020
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB469.35.A78
B54 2020 
The bigger picture
    / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB469.3
.B54 2009 
Building inside nature's envelope : how new construction and..
   Wasowski, Andy, 1939- / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH4812
.W36 2000 
Building living landscapes - future development must respect..
   Asan Suwanarit.
   Fulltext 16847.pdf (Fulltext) [http://library.ap.tu.ac.th//_f..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Article. 
Capability Brown and the eighteenth century Englishlandscape
   Turner, Roger / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4700.B7
T87 1985 
The Central Park : original designs for New York's greatest ..
   Brenwall, Cynthia S. / 2019
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F128.65.C3
B74 2019 
Changing places : Contemporary German landscape architecture
    / 2005
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4600
C600 2005 
City by landscape : The landscape architecture of Rainer Sch..
    / 2014
   หนังสือลักษณะพิเศษ ที่ หนังสือลักษณะพิเศษ(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
DBTM
SB470.S346
C59 2014 
The city of imagination
   Morabito, Valerio, 1966- author. / 2020
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
SB470.M674
A3 2020 
Classical collection of landscape in line drawings
    / 2005
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB4720
.E470 2005 
Common grounds : Atelier Descombes Rampini 2000-2015
    / 2017
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(TDS Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SB470.A84
L541 2017 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [20]   [แสดง 12/229 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.