TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขหมู่ NK2110 H540 2009
 ชื่อเรื่อง Home decor.
 ISBN 9789812458100 (v.1)
 ISBN 9789812458117 (v.2)
 ISBN 9789812458124 (v.3)
 ISBN 9789812458131 (v.4)
 ISBN 9789812458148 (v.5)
 ISBN 9789812458156 (v.6)
 ISBN 9789812458162 (v.7)
 ISBN 9789812458179 (v.8)
 ISBN 9789812458186 (v.9)
 ISBN 9789812458193 (v.10)
 พิมพลักษณ์ Singapore : Page One, c2009-2010.
 รูปเล่ม 10 v. : col. ill. ; 24 cm.
 หมายเหตุ Contents: v.1 : Living rooms - - v.2 :Kitchens - - v.3 : Classichomes - - v.4 : Bathrooms - - v.5 :Living with colour - - v.6 : Apartments - - v.7 : Smsll spaces - - v.8 : Children^'s rooms - - v.9 : Floor & wall coverings - - v.10: Designer houses - - v.21 Dining rooms - - v.22 Contemporary living rooms - - v.23 Modern classic homes - - v.24 Details in architecture - - v.25 Fusion interiors
-- v.26 Cosy living - - v.27 Timeless interiors
 หัวเรื่อง Interior decoration - - v.28 Architec's houses - - v.29Cosmopolitan living - -v.30 Seaside living
 หัวเรื่อง Living rooms--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Kitchens--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Bathrooms--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Color in interior decoration.
 หัวเรื่อง Apartments--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Small rooms--Decoration.
 หัวเรื่อง Small rooms--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Children's room--Design--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Walls--Pictorial works.
 หัวเรื่อง Floor coverings--Pictorial works.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.1 
  Barcode: 3 26 002062
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.10 
  Barcode: 3 26 001580
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.2 
  Barcode: 3 26 001573
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.3 
  Barcode: 3 26 001574
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.3 c.2 
  Barcode: 3 26 005812
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.4 
  Barcode: 3 26 001575
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.5 
  Barcode: 3 26 002063
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.6 
  Barcode: 3 26 001576
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.7 
  Barcode: 3 26 001577
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.8 
  Barcode: 3 26 001578
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
NK2110 H540 2009 v.9 
  Barcode: 3 26 001579
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Color in interior decoration.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Home decor
Bib 13399124054

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.