TDS Library
Email : library.aptu@gmail.com / Line Official : @ttg1979y
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขหมู่ NA1522 .ห35 2547
 ชื่อเรื่อง 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย = 174 architectural heritage in Thailand / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม (2545-2547) ; ผู้เขียน : เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 174 architectural heritage in Thailand.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Architectural heritage in Thailand.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย.
 ISBN 9749210670
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2547.
 รูปเล่ม 385 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
 หมายเหตุ 20 ปี รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 2525-2545.
 หมายเหตุ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.
 หมายเหตุ Contents: พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
-- ตึกสุนันทาลัย
-- กรมแผนที่ทหาร
-- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
-- กองบัญชาการกองทัพบก
-- ศาลาเฉลิมกรุง
-- บ้านจักรพงษ์ (วังจักรพงษ์)
-- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า)
-- หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-- วังบางขุนพรหม
-- ตำหนักริมน้ำ ธนาคารแห่งประเทศไทย -- บ้านพระยาอมเรศร์สมบัติ -- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย -- บ้านดี -- วรรณศิลป์สโมสร วัดเทพธิดาราม (กุฏิสุนทรภู่) -- ที่ทำการกระทรวงกลาโหม -- พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ -- บ้านพระอาทิตย์ -- ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร -- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -- ตึกขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- บ้านคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ -- วังวรดิศ -- ร้านแมคโดนัลด์ สาขาถนนราชดำเนิน -- อาคารสุริยานุวัตร -- โรงเรียนเผยอิง -- โบสถ์วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) -- ห้างทองโต๊ะกัง -- บ้านนังคศิลา -- บ้านพิษณุโลก (บ้านบรรทมสินธุ์) -- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์ (วังลดาวัลย์) -- ดุสิตสโมสร (บ้านพระยาประเสริฐศุภกิจ) -- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย -- อาคารเอนกประสงค์ราชตฤณมับสมาคม -- ตำหนักเยาวภา (สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต) - - โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร -- ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล -- วังปารุสกวัน -- ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ -- ตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอัพภัณตรีปชา (หอสมุดพรรคชาติไทย) -- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี -- กลุ่มพระราชมณเฑียรสถาน พระราชวังพญาไท -- พระตำหนักเมขลารูจี -- วังสวนผักกาด -- สถานีรถไฟหัวลำโพง -- หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์) --สถานเสาวภา -- เรือนภะรตราชา -- โบสถ์และสำนักแม่ชีอุรสุลิน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย -- บ้านตุ๊กตา -- บ้านพักเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ -- บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา -- บ้านนายเลิศ -- สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ -- บ้านจิม ทอมป์สัน -- วังสวนพลู -- สำนักงานบริษัทอีต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด -- O.P. Place -- โรงแรมโอเรียนเต็ล -- บ้านพักเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส -- อาสนวิหารอัสสัมชัญ -- บ้านพักเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม -- บ้านเลขที่ 139 ซอยเทียนเซี้ยง -- บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช --บ้านอับดุลราฮิม -- ตำหนักปลายเนิน -- สยามสมาคม -- บ้านหวั่งหลี -- พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาล -- พระอุโบสถวัดทองนพคุณ -- โบสถ์วัดซางตาครูซ -- พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี -- หอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม.
 หัวเรื่อง อาคารอนุรักษ์.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมไทย.
 หัวเรื่อง สถาปัตยกรรม--ไทย.
 ผู้แต่งร่วม เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์.
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม (2545-2547)
 ผู้แต่งนิติบุคคล สมาคมสถาปนิกสยาม.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
NA1522 .ห35 2547  
  Barcode: 3 26 002993
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
NA1522 .ห35 2547 ฉ.2 
  Barcode: 3 26 014278
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
NA1522 .ห35 2547 ฉ.3 
  Barcode: 3 26 001512
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [อาคารอนุรักษ์.]
    หัวเรื่อง [สถาปัตยกรรมไทย.]
    หัวเรื่อง [สถาปัตยกรรม ไทย.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 174 มรดกสถาปัตยก..
Bib 13399124022

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.